Chcesz skończyć szkołę i zdobyć zawód? Hufiec Pracy we Włocławku zaprasza do kontynuacji bezpłatnej nauki w roku szkolnym 2015/2016.

Dołączając do nas uczeń uzyskuje możliwość kształcenia w następujących formach i zawodach:

 

 • GIMNAZJUM Z ODDZIAŁEM PRZYSPOSABIAJĄCYM DO PRACY ORAZ
 • GIMNAZJUM DLA  DOROSŁYCH

Szkoła daje możliwość:

 • nauki od 15 roku życia
 • system nauki: dzienny
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy
 • wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
 • przygotowanie do pracy w różnych zawodach: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, fryzjer, stolarz, elektromonter

 

 • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Szkoła daje możliwość:

 • nauki od 15 roku życia
 • system nauki: dzienny
 • wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
 • możliwość nauki w zawodach:
 1. Sprzedawca
 2. Kucharz
 3. Ślusarz
 4. Mechanik pojazdów samochodowych
 5. Murarz - tynkarz

 

 • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU – FORMA POZASZKOLNA

 

 • nauka zawodu u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
 • brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole
 • system nauki: dzienny
 • egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe
 • wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
 • Wszystkie zawody rzemieślnicze

 

 

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

HUFIEC PRACY WE WŁOCŁAWKU, UL. PROMIENNA 5B/4,

TEL. 54/ 231 – 45 – 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wyrównawczymi. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy również szeroko pojęte wsparcie doradców zawodowych.

Do Hufca Pracy 2-5 we Włocławku mogą się zgłosić wszyscy, którzy mają 15-18 lat. Wszyscy, którzy mają problem, nie wiedzą co dalej, nie dają sobie rady, lub z różnych względów nie realizowali obowiązku szkolnego. Zdobywanie wykształcenia w ramach  uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, albo zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych. Nauka zawodu trwa trzy lata. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP – na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Zgodnie z tym uczestnicy OHP otrzymują wynagrodzenie za czas pracy i nauki, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.

 Hufiec Pracy mieści się we Włocławku przy ul. Promiennej 5 B/4 i zaprasza wszystkich, którzy mają ochotę coś w życiu zmienić, bądź zwyczajnie skończyć szkołę i zdobyć zawód.