11 kwietnia (sobota) 2015 roku : Prezydencki Rajd Rowerowy pamięci Agnieszki Sobańskiej

Trasa rajdu: Jezioro Czarne- Warząchewka– Gołaszewo– Czerniewice– Stare Nakonowo– Łagiewniki- Michelin ; Czas trwania: 10.00- 17.00; Koszt udziału: 10 zł

2 kwietnia 2015 (czwartek) ; Światowy Dzień Świadomości Autyzmu: POLSKA NA NIEBIESKO

Miejsce: Centrum Handlowe WZORCOWNIA; Początek: godz. 20:00; Wstęp wolny

22 stycznia 2015 roku Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWSZ we Włocławku  wraz z włocławskim oddziałem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy  przeprowadziły honorową zbiórkę krwi.

25 marzec 2015 (środa); Konferencja: Lokalny system przeciwdziałania niedostosowaniu i wykluczeniu społecznemu

Miejsce: Cech Rzemiosł Różnych, ul. Plac Wolności 17;  Czas trwania: 11.00- 14.00

Wzorcownia Włocławek  oraz  Urząd Miasta Włocławek zapraszają do udziału w walentynkowym konkursie na najlepsze zdjęcie obrazujące hasło „Kocham Cię … i Włocławek”.